Start

Reducerat pris på

PROVA-PÅ-SAMTAL ONLINE 150 kr

under juli och augusti

Livet här och nu - samtal för dig som vill prata om livet


Att sätta ord på sina egna upplevelser och höra andra göra detsamma ger perspektiv på hur vi kan existera här och nu. Det hjälper oss också att se fler möjligheter men också att göra oss mer tydliga för oss själva med vad vi vill, vad vi inte vill och hur vi vill leva vårt liv. Kom och pröva  du med - enskilt eller i grupp.


Endagskurser/ -workshops

Hösten 2020

Existentiellt café

Vi träffas över en fika och filosoferar över ett specifikt tema. Höstens första café är onsdag den 26/8 på temat att leva i osäkerhet vad händer med mig då?


Under våren har vi alla fått uppleva vad det innebär att leva i osäkerhet. Något som i vår del av världen oftast inte uppfattas vara en del av vår existens. Covid -19 har påverkat allas liv men på väldigt många olika sätt. Allt från att detta vara en fantastisk tid med mkt tid över till annat som du inte hunnit med förrut till ren och isande dödsångest.


Läs mer om hur caféet går till här!


Ett existentiellt perspektiv - gör det livet enklare?

Söndag 9 augusti kl 13.00-17.00


En dag där vi utforskar det existentiella perspektivet och sätter det i relation till våra egna liv. Läs mer här!


Balans i vardagen -livsmål och mening

Den här dagen ägnar vi åt att utforska våra livsmål och mening för att öka balansen i livet. Mer info kommer snart.


Föreläsningar med existentiellt tema

Kommer att erbjudas under våren på olika teman. Vill du arrangera en föreläsning, hör gärna av dig.
Sören Kierkegaard

          

            Filosofin bakom

Søren Kierkegaard levde på första halvan av 1800-talet i Köpenhamn. Han var en dansk filosof, teolog och författare som anses vara en av grundarna till existentialismen.

 

"Livet kan bara förstås bakåt, men måste levas framåt."

Sören Kierkegaard

 

 

"Ty det stora är inte att vara det ena eller andra utan att vara sig själv, och det förmår varenda människa som vill det."

Sören Kierkegaard

Flertillfälleskurser/ -träffar

  Hösten 2020

Livet här och nu - samtalsgrupp (7 tillfällen)


Här träffas vi i en sluten grupp och pratar om livet här och nu. För dig som vill utforska ditt liv och få bredare perspektiv genom att lyssna på andra. Läs mer här!


Omsorgsfångad (6 tillfällen)

För dig som lever med personer runt omkring dig som behöver mycket stöd och omsorg. Här får du möjlighet att reflektera över hur du ser på din egen frihet, dina valmöjligheter och ditt ansvar för dig själv och för andra. Mer info kommer snart.

Balansen mellan insida och utsida är viktig – hur har du det med din?


Med verktyg som massage och meditation hittar du balansen.

Läs mer här

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

Gilla min Facebooksida och bli uppdaterad med aktiviteter och andra klurigheter