Samtal enskilda – grupp

Existentiella samtal

Varför existentiella samtal?

Livet skiljer ju sig stundtals rejält mot det som visas upp i sociala medier. Det innehåller både oro, ångest och meningslöshet i motsats till balans och meningsfullhet.

 

Ibland flyter livet på men ibland händer det något som rubbar vår jämnvikt. Livet börjar helt enkelt "skava". Det vill säga den där känslan som rör sig lite i kroppen och det är något som inte känns rätt. Skavet kan komma av påverkan utifrån men också inifrån dig själv.

 

Under samtal, enskilt eller i grupp, ger du dig själv möjlighet att utforska skavet och ställa dig själv frågor som; vem är jag, vad vill jag, hur lever jag mitt liv idag och hur vill jag leva mitt liv i framtiden? Denna typ av samtal passar alla som vill lösa ett dilemma, reflekterat över en situation eller bara helt enkelt utforska sig själv lite närmare.

 

Enskilda samtal

I ett enskilt samtal träffas vi en första gång för att tillsammans utforska ditt dilemma eller den situation som du befinner dig i. Om vi anser att samtalen kan vara till hjälp för dig så tar vi nästa steg. Oftast behövs minst fem samtal men ibland kan det behövas några fler. Vi träffas under max 60 minuter varje gång och hur ofta bestämmer vi tillsammans.

 

Fokus är  att du kan utforska dig själv och prata om det som är viktiga i ditt liv här och nu men också hur du lever ditt liv i relation med dig själv och till andra och omvärlden. Samtalen bottnar i existentiell filosofi men hur djup vi går filosofisk bestämmer du. Existentiella samtal är tidsbegränsade och nu-orienterade men vi kan kliva bakåt i ditt liv om det skulle främja dig och din situation.

 

Samtal i grupp

Vid ett samtal i grupp träffas vi i en mindre grupp på ca 5 personer. Dessa samtal kan ha två syften, antingen vill du lära dig lite mer om existentiella filosofer och filosofera med andra eller så vill du ha fokus på att utforska ditt liv och få hjälp av andra att belysa ditt liv.

 

Den första varianten är ett sätt att bredda sitt perspektiv på livet och få möjlighet att ha ett lite djupare samtal än vi oftast har i vardagen. Det är ofta berikande att lyssna på andra och få fundera hur jag själv tänker. Varje kväll har ett tema baserat på "existentialerna". Det kan tex vara hur är det att vara människa, leva i relationer, ha frihet att välja, vad är meningen i och med livet. Existentialerna är det som existentialisterna anser är grunden för vad det är att existera. Du kommer att få höra lite av vad olika filosofer tänkte om just detta ämne men fokus är diskussionen i gruppen.

 

Den andra varianten är mer riktad till dig som vill utforska en livssituation som du befinnar dig i men ta hjälp av deltagare i gruppen. Varje deltagare kommer att få forma sitt dilemma innan gruppen startar tillsammans med mig. Varje träff består av en kort runda, sen fördelas tiden lika mellan gruppdeltagarna som själva väljer vad de vill ha stöd i från gruppen och det hela avslutas med en kort summering.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

Gilla min Facebooksida och bli uppdaterad med aktiviteter och andra klurigheter